Imatinib medac 100 mg (400 mg) kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg (400 mg) imatinibo.

Imatinib medac skirtas gydyti:
  • Pacientus vaikus, kuriems naujai diagnozuota Philadelphia chromosomai (bcr-abl) teigiama (Ph+) lėtinė mieloleukemija (LML) ir kuriems kaulų čiulpų transplantacija nėra pirmiausiai pasirenkamas gydymas.
  • Pacientus vaikus, kuriems yra Ph+ LML lėtinė fazė po nesėkmingo gydymo interferonu alfa arba akceleracijos fazė.
  • Pacientus suaugusiuosius ir vaikus, kuriems yra Ph+ LML blastinė krizė.
  • Pacientų suaugusiųjų ir vaikų naujai diagnozuotos Philadelphia chromosomai teigiamos ūminės limfoleukemijos (Ph+ ŪLL) gydymui kartu su chemoterapija.
  • Suaugusių pacientų recidyvavusios ar refrakterinės Ph+ ŪLL monoterapijai.
  • Suaugusių pacientų mielodisplazines ar mieloproliferacines ligas (MDS/MPL), susijusias su trombocitų kilmės augimo faktoriaus receptoriaus (angl. platelet-derived growth factor receptor, PDGFR) genų pakitimais.
  • Suaugusių pacientų progresavusį hipereozinofilijos sindromą (HES) ir (arba) lėtinę eozinofilinę leukemiją (LEL) su FIP1L1-PDGFRα pokyčiu.
  • Suaugusius pacientus, kuriems yra nerezekuotina iškilioji dermatofibro sarkoma (dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP), ir suaugusius pacientus, kuriems yra pasikartojanti ir (arba) metastazavusi DFSP ir kurių negalima operuoti.
Imatinibo poveikis kaulų čiulpų transplantacijos rezultatams nenustatytas.

Tiekiamos pakuotės:
100 mg N60.
400 mg N30
Daugiau informacijos