Imatinib Cipla 100mg (400 mg) kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg arba 400 mg imatinibo.

Imatinib Cipla vartojamas gydyti vaikų lėtinę mieloleukemiją (LML).

 

Imatinib Cipla taip pat vartojamas suaugusiųjų:

-          Philadelphia chromosomai teigiamai ūminei limfoleukemijai (Ph teigiama ŪLL) gydyti.

-          Mielodisplazinėms ar mieloproliferacinėms ligoms (MDS/MPL) gydyti.

-          Hipereozinofilijos sindromui (HES) ir (arba) lėtinei eozinofilinei leukemijai (LEL) gydyti.

-          Virškinimo trakto stromos navikui (VTSN) gydyti.

-          Iškiliajai dermatofibrosarkomai (dermatofibrosarcoma protuberans - DFSP) gydyti.