Bendamustine medac 2,5 mg/ml milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Viename flakone yra 25 mg (100 mg) bendamustino hidrochlorido (bendamustino hidrochlorido monohidrato pavidalu).

 

Lėtine limfocitine leukemija (B arba C stadijos pagal Binet) sergančių pacientų, kuriems netinka chemoterapija deriniu, kai vienas iš vartojamų vaistinių preparatų yra fludarabinas, pirmaeilis gydymas.

 

Vangios eigos ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos monoterapija pacientams, kurių liga progresavo gydymo rituksimabu arba gydymo deriniu, kai vienas iš vartojamų vaistinių preparatų yra rituksimabas, metu arba praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo tokio gydymo pabaigos.

 

Pradinis dauginės mielomos (kai pagal Durie ir Salmon klasifikaciją nustatyta II stadija ir liga progresuoja arba III stadija) gydymas derinyje su prednizonu vyresniems nei 65 metų pacientams, kuriems negalima atlikti autologinės kamieninių ląstelių transplantacijos ir kuriems diagnozės metu buvo nustatyta klinikinė neuropatija, dėl kurios negalima taikyti gydymo, kai vienas iš vartojamų vaistinių preparatų yra talidomidas arba bortezomibas.

 

 

Daugiau informacijos