Panzyga 100 mg/ml infuzinis tirpalas

Žmogaus normalusis imunoglobulinas (i.v. Ig).

Pakeičiamoji terapija suaugusiesiems, vaikams ir paaugliams (0–18 metų), esant:
  • pirminio imunodeficito (PID) sindromams su sutrikusia antikūnų gamyba (žr. 4.4 skyrių);
  • hipogamaglobulinemijai ir pasikartojančioms bakterinėms infekcijoms lėtine limfocitine leukemija sergantiems pacientams, kuriems profilaktiškai skirti antibiotikai nepadėjo;
  • hipogamaglobulinemijai ir pasikartojančioms bakterinėms infekcijoms daugine mieloma sergantiems pacientams plato fazėje, kuriems nebuvo tinkamo organizmo atsako į pneumokokinę imunizaciją;
  • hipogamaglobulinemijai pacientams po alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (KKLT);
  • įgimtam AIDS su pasikartojančiomis bakterinėmis infekcijomis.
Imunomoduliacija suaugusiesiems, vaikams ir paaugliams (0 18 metų), esant:
  • pirminei imuninei trombocitopeninei purpurai (ITP) pacientams, kuriems yra didelė kraujavimo rizika arba prieš operaciją trombocitų skaičiui koreguoti;
  • Gijeno Bare (Guillain-Barré) sindromui;
  • Kavasaki (Kawasaki) ligai.
10 ml, N1
25 ml, N1
50 ml, N1
60 ml, N1
100 ml, N1
100 ml, N3
200 ml, N1
200 ml, N3
300 ml, N1
Daugiau informacijos